Mudra Nedir? Faydaları Nelerdir?


Mudra Nedir? Faydaları Nelerdir?

Birçok din ve felsefeye göre el ve parmaklardaki bölge ve boğumlar insana dair çeşitli unsurları temsil etmektedir. Elin farklı kullanım biçimleri için insanın yaşam enerjisi yani Chi yönlendirilebilir ve birçok zihinsel ihtiyaç karşılanabilir.

Mudra Nedir?

Mudra genellikle Hindu ve Budist rahiplerde gördüğümüz meditasyon esnasında yapılan el hareketleridir. Bu hareketlerle kişinin yaşam enerjisi yönlendirilmek istenmektedir.

Mistik dinlere ve yaşam felsefelerine göre zihin, beden ve ruh ayrılmaz bir bütündür ve bedenin kullanım biçimleri zihin ve ruha yöne vermektedir. Aynı şekilde zihin ve ruh da bedene yön verip onu güçlendirerek döngü yaratmaktadır.
Bedenimizin bir uzvu olan elimiz de zihin ve ruh yönetimi esnasında kullanılabilir. Ele verilecek biçimlerle tetiklemeler sağlanarak zihin ve ruh yönlendirilebilir.

Mudra tam anlamıyla böyle bir sistemdir. Elin ve parmakların çeşitli kullanımları ile kişinin zihnine ve yaşam enerjisine bir yolculuk gerçekleşir.

Mudranın çalışma sistemi

Akupunktur ilminin temel aldığı sisteme göre bedenimizde zihne ve sonrada ruha giden bir meridyen ağı vardır. Bu meridyen ağı bir elektrik sistemi gibidir ve ağın noktaları parmak uçlarında bitmektedir. Bu aslında sinir sistemimizdir ve avuç içlerimiz, elimiz, parmaklarımız bu sistemin yoğun ağ ördüğü bölgelerdir. Parmak uçlarımızdan ve avuç içimizden düzenli olarak enerji akmakta ve dışarıya çıkan enerji beden ve zihnimize yine buralardan dönüş sağlamaktadır.

Bu sebeple elin aldığı biçimler, sinir sisteminin enerji akışını yönlendirmektedir.
Parmakların ise birçok inanç ve ilme farklı anlamları bulunmaktadır.

Örneğin psikolojik olarak bakıldığında başparmak evren bilincini temsil etmektedir. İşaret parmağı öz bilinci, orta parmak farkındalık-bilinçli kimlik ve bilinçsizlik arasındaki sınırı temsil eder. Yüzük parmağı duyguları serçe parmak ise kişinin ilkel benliğini temsil eder.

Yogiler ise parmakları farklı sembollerle simgeleştirir. Yogilere göre başparmak toprağı sembolize eder. İşaret parmağı metali, orta parmak ateşi, yüzük parmağı tahtayı ve serçe parmak suyla ilişkilendirilir. Elbette bu elementler yogiler için farklı anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlar toprak, su ateş, metal ve tahta gibi elementlerle sembolize edilmektedir.
Örneğin su değişim ve dönüşümü, ateş güven ve cesareti, toprak ise yaşamdaki varlığı temsil eder.

Mudra Türleri ve Faydaları

Mudranın bilinen 100’den fazla biçimi bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanları ise şöyledir.

Gyan: Başparmak ve işaret parmak uçları oval olarak birleştirilir ve diğer üç parmak uzunlamasına bitişik yapılır. Gyan mudrası ile hafıza ve konsantrasyonun güçlendirilmesi sağlanır.
Buddhi: Başparmak ve serçe parmak uçları birleştirilir ve diğer üç parmak uzunlamasına bitişik tutulur. Buddhi, mudrası ile zihin dağınıklığı tertiplenerek iç diyalog güçlendirilir.

Shuni(Shoonya): Yüzük parmağı avuç içine doğru bükülerek başparmak ile sabitlenir. Shuni mudrası ile disiplin ve sabırlı kalma davranışları güçlendirilir.

Prana: Serçe parmak ve yüzük parmağı birleştirilerek baş parmak ucuyla bir araya getirilir. İşaret ve orta parmak ise uzunlamasına bitişik tutulur. Prana mudrası bedende durgun kalan yaşam enerjisini harekete geçirmeyi ve kişiyi aktif hale getirmeyi amaçlar.

Dhyana: Bir elin tersi diğer elin avuç içine koyularak baş parmaklar birleştirilir. Böylelikle meditasyon esnasında ya da sonrasında kişinin zihnen dinlenmesi ve iç huzuru bulması sağlanır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

https://www.tulomsas.com.tr