Kararsız Kalma!

Türkiye tarihinin en önemli genel seçimlerinden birine yaklaşıyor. Seçmenler uzun zamandır sonuçları hiç bu kadar öngörülemez bir seçim sürecine şahit olmamıştı. Çoğu kişi hala kime oy vereceği konusunda kesin karar vermiş değil. Senin için hazırladığımız bu test, siyasi görüşlerinin hangi partiyle daha uyumlu olduğunu göstermek için hazırlandı. 25 soru var, hepsine cevap vermeyebilirsin. Senin için daha önemli olan meseleleri belirleyip, eğilimini daha da netleştirebilirsin. Test sonucunda bu seçimlerde hangi partilerin senin için daha makul bir seçenek olduğu önünde listelenecek.
Teste Başla

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Sizce devletin internet ve sosyal medya üzerindeki denetimi ne kadar olmalı?

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Yasalaştırılan iç güvenlik paketi bireysel özgürlükleri önemli ölçüde sınırlandırmakta.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Mevcut anlayışla devam etmesindense Diyanet'in kaldırılmasını tercih ederim.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Türkiye'de ekonomik meseleleri politik meselelerden daha öncelikli tutmak gerekiyor.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Zorunlu askerlik kaldırılmalı, profesyonel orduya geçilmelidir.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Sizce asgari ücretler ne kadar olmalı?

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Cemevleri ibadethane olarak yasal statü kazanmalıdır.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Ekonomik büyüme için şirketler üzerindeki bürokrasi ve vergi yükünün azaltılması gerekir.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyorum.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Adil bir gelir dağılımı için devletin sosyal yardımlarını daha da artırması gerekir.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Anadilde eğitimi ülkenin bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak görüyorum.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Çevresel etkilerine rağmen nükleer santral, 3. havalimanı ve 3. köprü projelerini gerekli görüyorum.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Türkiye'de azınlık okulları ve vakıfları ile ilgili hakların geliştirilmesi gerekiyor.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Başkanlık sistemi parlamenter sistemden daha demokratik bir yönetim şeklidir.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Hükümet merkez bankası kararlarına ne kadar müdahil olmalı?

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Seçim barajını istikrarlı bir yönetim için gerekli görüyorum.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Eşcinsel bireylerin evlilik hakkı tanınmalıdır.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçların şüphesinde milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmalıdır.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Hükümet değişikliği ülkede uzun vadeli bir ekonomik krize sebep olabilir.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Türkiye'de basın özgürlüğü gittikçe daha kötü bir hal alıyor.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Yerel yönetimlerin görev alanlarının genişletilmesi gerekiyor.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Kürtaj, evlilik dışı ilişki, alkol kullanımı gibi meselelere devlet ne kadar müdahil olmalı?

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Muhalif partilerin belediye, altyapı ve benzeri kamusal hizmetleri daha iyi yapabileceğini düşünmüyorum.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında yürütmeye çalıştığı Yeni Osmanlıcı anlayışı benimsiyorum.

Bu konu sizin için ne kadar önemli?

Bu seçimde barajı aşamayacağını düşündüğüm bir partiye oy verebilirim.